Szkodliwość aluminium

Szkodliwość aluminium dla życia człowieka

Aluminium ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Wszystko dzięki jego właściwościom fizycznym i chemicznym. Niska gęstość i plastyczność aluminium pozwala na zastosowanie go w przemyśle spożywczym. Dzięki swojej lekkości znalazł on zastosowanie także w przemyśle samochodowym. Niestety w procesach technologicznych możemy mieć do czynienia z pyłami aluminium, które są znacznie bardziej groźne niż pierwiastek pod postacią kawałka metalu, gdyż są one łatwopalne i wybuchowe. Nadmiar aluminium w organizmie człowieka także może być dla niego bardzo niebezpieczny. Dlatego należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy.

Wpływ aluminium na zdrowie i życie

Aluminium, a dokładnie glin, jest pierwiastkiem chemicznym odkrytym w 1825 roku. Dzięki temu, że jest on kowalny i ciągliwy oraz dobrze przewodzi prąd i ciepło, nadaje się do spawania, nitowania, sklejania czy też odlewania. Powszechnie aluminium stosuje się w stopach z innymi metalami, dzięki czemu znajduje ono zastosowanie w branży budowlanej oraz wspomnianej samochodowej. Wszystko dlatego, że obniża masę tworzonych konstrukcji.

Niestety praca z tym materiałem może okazać się niebezpieczna. Wraz z wiekiem w organizmie człowieka gromadzą się cząstki aluminium. Jego stężenie wynosi u osób starszych 0,6-0,7 mg/kg masy ciała. I chociaż wiele osób nie będzie się skarżyć na żadne objawy, to zatrucie glinem może powodować: problemy z koncentracją, zaburzenia mowy, zmiany nastrojów, depresję, demencję, omamy wzrokowe i słuchowe, niedokrwistość czy też napady padaczki. Badania epidemiologiczne wykazują wprost proporcjonalną zależność między zawartością aluminium w środowisku a ilością osób zapadających na demencję starczą.

Występowanie aluminium w naturze

Aluminium znajduje się w produktach roślinnych. Pierwiastek ten akumuluje się szczególnie w owocach i warzywach, które pobierają go z gleby. Stężenie aluminium w roślinie jest istotnie zależne od środowiska, w jakim rośnie, gatunku, części rośliny oraz stadium jej rozwoju. Dużo aluminium gromadzą rośliny motylkowate (fasola, groch, soja, soczewica, ciecierzyca), przyprawy, takie jak tymianek i majeranek, a jego głównym źródłem w diecie jest herbata. Warto też wspomnieć, że pierwiastek ten znaleźć możemy w mleku oraz rybach i owocach morza. Na szczęście spożycie aluminium nie doprowadzi od razu do naszej śmierci. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła dzienne bezpieczne spożycie aluminium, które nie powinno przekraczać poziomu 1 mg/kg masy ciała. Oznacza to, że przeciętna osoba o wadze 70 kg może bez obaw o zdrowie dostarczyć do organizmu 70 mg aluminium dziennie.

Aluminium w przemyśle i zagrożenia z nim związane

W przemyśle, w którym wykorzystuje się aluminium mamy do czynienia z prawdopodobieństwem wchłaniania oparów przez pracowników. Istnieje także możliwość pojawienia się pyłów dymów pochodnych aluminium, które przeważnie są łatwopalne i wybuchowe. Aluminium jest jednym z tych metali, które wchodzą z tlenem w silną reakcję egzotermiczną. Wytworzona podczas tej reakcji ilość ciepła wynosi 200100 kcal/kmol i jest dwa razy większa niż na przykład przy spalaniu węgla. Niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru i wybuchu pyłów aluminium w zakładach pracy jest obiektem badań w wielu ośrodkach naukowych. Mgr inż. Dorota Kondej oraz dr Ewa Gawęda w swoim artykule pt. Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów piszą: „Znajdujące się na stanowisku pracy pyły aluminium (pył osiadły), a także wióry, okrawki i opiłki powstające np. podczas obróbki mechanicznej elementów, mogą łatwo ulec zapaleniu nawet w kontakcie ze stosunkowo słabym środkiem zapalającym, np. iskrą czy płomieniem zapałki, przy czym niebezpieczeństwo zapalenia wzrasta w obecności smarów (te znajdują się w maszynach do obróbki metali)”.

To może doprowadzić do sytuacji, w której do zapłonu dojdzie nawet w powietrzu wytworzą się niewidoczne gołym okiem chmury pyłowe. Powstanie mieszanin pyłowo‑powietrznych sprawia, że stanowiska pracy są szczególnie narażone na wybuch tego rodzaju substancji. Zabezpieczeniem przed taką sytuacją może być odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy oraz zapewnienie wentylacji, która nie pozwoli na tworzenie się niebezpiecznych mieszanin. Dlatego podczas montażu stanowiska pracy warto skorzystać z pomocy i wiedzy ekspertów, którzy pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania i zawsze służą radą. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.