Niebezpieczeństwo związane z gazami

Niebezpieczeństwo związane z gazami

W zakładach konserwacji i naprawy samochodów występuje niebezpieczeństwo powstawania gazów trujących lub gazów palnych. Mogą one narazić pracowników takiej placówki na utratę zdrowia lub życia. Pracodawca musi przestrzegać aktualnych przepisów, które stawiają przed nim wymóg odpowiedniego przygotowywania stanowiska pracy i zapewnienia pracownikom wymaganych narzędzi oraz środków ochrony. Jakie niebezpieczeństwa związane z gazami mogą wystąpić podczas pracy i jak sobie z nimi poradzić? O tym poniżej.

BHP podczas naprawy karoserii samochodowej

W warsztacie samochodowym pracownicy narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Niezależnie, czy zajmujemy się naprawą karoserii, czy też elementów silnika, możemy być poddani działaniu substancji chemicznych, które mogą szkodzić naszemu zdrowiu, a nawet doprowadzić do śmierci. Dodatkowo niektóre mieszaniny przyjmujące postać gazową są wybuchowe lub palne, co stanowi kolejny rodzaj zagrożenia.
Trujące i niebezpieczne związki przenikają do organizmu człowieka w różnoraki sposób. Dlatego ze względów bezpieczeństwa, a także ze względów higieniczno‑sanitarnych, każdy zakład naprawy pojazdów powinien spełniać określone wymagania dla tego typu placówek. Chodzi przede wszystkim o:
  • zapewnienie odpowiedniej wentylacji ogólnej oraz miejscowej;
  • zapewnienie odpowiedniego umiejscowienia urządzeń i narzędzi;
  • dostosowanie poziomu bezpieczeństwa do wymogów obecnie obowiązujących;
  • korzystanie tylko z atestowanych i nieprzeterminowanych środków chemicznych, w tym także farb, lakierów i gazów;
  • korzystanie z odpowiednich stanowisk naprawczych, które spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
Wymienione powyżej wymagania to oczywiście podstawa. Warto przyjrzeć się oficjalnym przepisom i dokumentom, które dostępne są na stronach PIP, czy też Parlamentu Europejskiego. Broszury takie jak „Bezpieczna praca w zakładach konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych” w pigułce podają wszelkie najważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa pracy na takich stanowiskach.

Niebezpieczeństwa związane z gazami

W stacjach naprawczych wykonywane są prace, które mogą doprowadzać do powstawania niebezpiecznych oparów oraz gazów, na przykład podczas spawania, polerowania czy też szlifowania poszczególnych elementów. Warto też dodać, że podczas spawania, cięcia lub lutowania metali pojawiają się gazy i dymy mające ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników. Mogą one powodować suchość w gardle, kaszel, ucisk w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Długotrwałe narażanie się na szkodliwe dymy i gazy spawalnicze może spowodować zmiany w płucach. Dodatkowo w połączeniu z innymi środkami może dojść do powstania wybuchowych gazów, które stanowią największe zagrożenie w tego typu placówkach.

Technologie pomocne w poprawie bezpieczeństwa

Jednym z polecanych przez specjalistów rozwiązań do napraw nadwozi w warsztatach samochodowych jest stworzona przez Prowotech wielofunkcyjna stacja naprawcza CLM. To składająca się z wielu komponentów, dopasowywana do wymogów klienta platforma naprawcza. Pozwala ona na kompleksowe wykonywanie usług, a jednocześnie spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa, które wymagane są przez przepisy obowiązującego prawa.
Połączenie wielu modułów, w tym systemu ekstrakcji pyłów, systemu pułapki zapłonowej, czy też systemu odsysania oparów spalinowych, zapewnia ochronę przed wybuchem lub zapłonem gazów oraz pyłów, które powstają podczas pracy. Warto dodać również, że wspomniana stacja naprawcza jest akredytowana przez producentów samochodów. Jako jedyna na rynku spełnia wszystkie normy technologiczne oraz normy bezpieczeństwa. Więcej szczegółów na temat tego rozwiązania dostępnych jest w naszych folderach.

Bezpieczeństwo i jakość

Jak widać, odpowiednie zabezpieczenie pracowników wymagane jest przez przepisy i rozporządzenia. Dopełnienie odpowiednich procedur leży po stronie właściciela placówki naprawczej lub pracodawcy. Warto mieć to na uwadze przy wyborze odpowiednich rozwiązań naprawczych do stacji naprawy karoserii.