Nasza historia

Z dumą spoglądamy wstecz. Ponad 25 lat bez wypadku. Jednak w momencie wprowadzenia struktury hybrydowej zdaliśmy sobie sprawę, że najgorsze jeszcze przed nami. Pojawiły się pierwsze wypadki z ofiarami poza naszą siecią klientów które spowodowane były nieodpowiednim sprzętem, brakiem wiedzy lub niepełną wiedzą i niedocenianiem potencjału ryzyka.
Aby chronić naszych obecnych i przyszłych klientów w branży blacharstwa samochodowego, ProWoTech wraz z Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i specjalistami ds. Ochrony przeciwwybuchowej opracował wytyczne do oceny ryzyka dla nowego specjalnego przypadku „Naprawa szkód komunikacyjnych o hybrydowych strukturach nadwozia”. Ta ocena ryzyka jest prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy, który prowadzi warsztat. Ze względu na złożoność tematu oraz fakt, że nie możemy wziąć oceny ryzyka z branży przemysłowej i zrobić „kopiuj i wklej” lub z innych branży, ten obowiązek prawny oznacza „misję niemożliwą” dla większości warsztatów blacharskich.

Uzyskaliśmy przewagę wprowadzając standard bezpieczeństwa na całym świecie, nasi klienci spełniają wszystkie obowiązki prawne i dają profesjonalny serwis dla swoich klientów. Stacja naprawcza ProWoTech jest jedyną koncepcją, która nie tylko spełnia wymagania OEM, ale dostarcza klientowi wszystkie niezbędnych informacji, aby spełnić obowiązki prawne i wytyczne dotyczące pracy z  substancjami niebezpiecznymi.

Hybrydowa stacja do naprawy konstrukcji hybrydowych ProWoTech – dostępna bezpośrednio od wynalazcy!