pyły

Czy naprawa karoserii multi-materiałowych grozi wybuchem?

Niebezpieczeństwo związane z pyłami

Pyły różnego rodzaju stanowią ogromne zagrożenie w różnych gałęziach przemysłu. Szczególnie niebezpieczne są pyły palne, a takie powstają na przykład podczas prac związanych z naprawą oraz konserwacją karoserii samochodowych. Warsztaty samochodowe są narażone na wybuch tychże pyłów, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy, aby spełniało ono wszelkie wymogi BHP i dawało poczucie bezpieczeństwa pracownikom. Jakie niebezpieczeństwa związane są z pyłami i jak im zapobiec na stanowisku napraw karoserii?

Pyły metali i zagrożenia, jakie ze sobą niosą

Badając materiały naukowe dotyczące pyłów i ich wpływu na zagrożenie miejsca pracy, możemy natknąć się na publikację „Dust Explosions in the Process Industries”, z której możemy dowiedzieć się, że co dziesiąty przypadek wybuchu spowodowany jest właśnie pyłami pochodzącymi z wyrobów metalurgicznych. Jednym z najważniejszych pyłów, wybuchających w określonych warunkach jest pył aluminium, który występuje w wielu karoseriach samochodowych. W nowoczesnych konstrukcjach nadwozia możemy spotkać coraz to więcej części aluminiowych. Na stanowiskach pracy powinny zatem znajdować się urządzenia i rozwiązania, które ograniczają możliwość wybuchu i eliminują powstałe podczas naprawy źródła zapłonu.

Czym jest zagrożenie wybuchem?

„Zagrożenie wybuchem definiuje się jako możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia”. Dlatego też właściciele zakładów pracy zobowiązani są do utrzymania stanowisk pracy na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 11 dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, we wszystkich przypadkach, gdy jest to możliwe, pracodawca powinien zapobiegać występowaniu atmosfer wybuchowych. Dodatkowo art. 7 rozporządzenia UE dotyczący pracy z materiałami niebezpiecznymi określa podstawowe obowiązki pracodawcy: „Pracodawca może rozpocząć działalność związaną z pracą z substancjami niebezpiecznymi jedynie po wykonaniu oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z artykułem 6 i zastosowaniu koniecznych środków ochronnych zgodnie z sekcją 4”.

Niebezpieczeństwo związane z pyłami, a warsztaty blacharskie

W warsztatach blacharskich napotkamy pyły różnego pochodzenia. Przede wszystkim będą to pochodne aluminium, stali, drobny pył CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer). Jednocześnie podczas prac pojawiają się opary oraz dymy. Wszystkie one są zawiesinami wysoce niebezpiecznymi, a ich emisja musi być w odpowiedni sposób utylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami recyklingu substancji niebezpiecznych. Przygotowanie odpowiedniego i bezpiecznego stanowiska pracy w warsztacie może być więc ogromnym problemem, z którym niektórzy właściciele będą się borykać.

Dlatego, aby bezpiecznie naprawiać konieczne jest wydzielenie stanowiska oraz odpowiednie jego wyposażenie. Pamiętajmy, że niedopuszczalne są naprawy karoserii multi-materiałowej w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na powtórne uderzenie fali podczas wybuchu. Stanowisko powinno posiadać specjalne certyfikaty i dokumentacje techniczną odnośnie normy i przepisów przeciwpożarowych związanych z pracą z substancjami niebezpiecznymi.
Przykładowo jedynymi obecnie stanowiskami do napraw nadwozi wykonanych z aluminium i wielomateriałowych posiadającym certyfikację wybranych producentów samochodów są stanowiska Prowotech sygnowane oznaczeniem CLM i CLE. Oznacza to, że decydując się na pracę przy karoseriach aut wyprodukowanych przez koncerny samochodowe, wręcz obowiązkiem jest skorzystanie z tego zaplecza. Powodem tego stanu rzeczy jest odpowiednia budowa stacji składającą się z modułów, które mogą być zainstalowane w dowolny sposób indywidualnie dopasowany do serwisu samochodowego. Wysokiej jakości rozwiązania sprawiają, że stanowisko to jest cenione przez pracowników i właścicieli warsztatów.

Technologie to nie wszystko

Należy pamiętać, że odpowiedni sprzęt to tylko jedna strona medalu. Wyposażenie warsztatu, które spełnia wszelkie normy jakości będzie gwarancją bezpieczeństwa, ale bez odpowiednio przeszkolonego personelu oraz bez wytycznych producenta pojazdu nie będziemy w stanie dokonać w pełni bezpiecznych napraw. Dlatego warto też po instalacji stacji naprawczej w warsztacie blacharskim przeszkolić pracowników pod kątem bezpieczeństwa oraz obsługi nowego sprzętu, co znacznie obniży ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.