Przenośne systemy odkurzające są niezbędnym wyposażeniem strefy do napraw i używane są na przemian w zależności od rodzaju materiałów obrabianych na stanowisku. W porównaniu ze stałymi instalacjami z budową ciągów wentylacyjnych obniżamy cenę o ponad 50%.
Koszty instalacji nie istnieją. Do każdego zestawu dołączona jest dokumentacja techniczna i zestaw adapterów do bezpośredniego przyłączenia narzędzi szlifujących i tnących oraz zestaw węży, dyszy i akcesoriów do sprzątania stanowiska. Wszystkie maszyny są przygotowane do zamocowania ramienia teleskopowego do selektywnego wychwytywania iskier z narzędzi oraz niebezpiecznych pyłów tworzących się podczas naprawy.